Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:37
-00:21:22
+00:38:40
5663 1945
K30 : 459
236 / 257
-00:10:01
+00:34:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii