Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:37
-00:27:22
+00:32:40
4897 1478
K25 : 335
180 / 227
-00:21:30
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii