Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:11
-00:30:48
+00:29:14
4260 1132
K25 : 265
155 / 227
-00:24:56
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii