Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:32
-00:43:30
+00:35:50
6231 1956
K20 : 522
152 / 181
-00:26:53
+00:34:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii