Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:41
-00:29:18
+00:30:44
4558 1293
K30 : 297
197 / 261
-00:18:08
+00:25:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii