Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:58
-00:30:01
+00:30:01
4409 1207
K25 : 278
158 / 218
-00:17:44
+00:27:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii