Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:20
-00:24:39
+00:35:23
5300 1712
K25 : 397
218 / 249
-00:16:12
+00:31:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii