Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:01
-00:25:58
+00:34:04
5105 1597
K25 : 368
151 / 191
-00:14:33
+00:30:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii