Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:11
-00:20:48
+00:39:14
5717 1974
K25 : 447
234 / 249
-00:12:21
+00:35:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii