Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:13
-00:38:06
+00:35:32
5127 1616
K20 : 396
104 / 131
-00:14:30
+00:25:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii