Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:48
-00:29:11
+00:30:51
4591 1312
K25 : 304
165 / 218
-00:16:54
+00:28:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii