Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:29
-00:34:33
+00:44:47
7114 4561
M20 : 911
33 / 35
-00:00:36
+00:35:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii