Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:50
-00:40:25
+00:37:57
5339 971
205 / 256
-00:40:25
+00:29:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii