Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:23
-00:27:36
+00:32:26
4861 1456
K30 : 333
201 / 257
-00:16:15
+00:28:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii