Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:14
-00:23:45
+00:36:17
5416 1785
K25 : 412
222 / 249
-00:15:18
+00:32:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii