Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:50
-00:31:09
+00:28:53
4180 1090
K30 : 255
176 / 257
-00:19:48
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii