Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:14
-00:25:45
+00:34:17
5141 1617
K25 : 372
189 / 227
-00:19:53
+00:29:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii