Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:19
-00:27:40
+00:32:22
4848 1446
K25 : 329
194 / 249
-00:19:13
+00:28:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii