Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:40
-00:29:19
+00:30:43
4552 1289
K25 : 296
129 / 191
-00:17:54
+00:27:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii