Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:11
-00:15:48
+00:44:14
6035 2177
K30 : 525
255 / 261
-00:04:38
+00:38:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii