Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:12
-00:29:10
+00:43:51
7554 2623
K20 : 700
243 / 260
-00:20:27
+00:41:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii