Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:44
-00:28:15
+00:31:47
4761 1399
K50 : 20
36 / 40
-00:06:39
+00:23:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii