Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:58
-00:27:01
+00:33:01
4959 1514
K25 : 343
196 / 249
-00:18:34
+00:28:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii