Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:16
-00:28:46
+00:50:34
7328 2706
K30 : 1242
321 / 327
-00:21:23
+00:47:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii