Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:49
-00:11:10
+00:48:52
6175 2269
K30 : 537
261 / 261
+00:43:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii