Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:06
-00:43:16
+00:29:45
4963 3791
M20 : 741
49 / 73
-00:43:16
+00:22:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii