Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:55
-00:31:04
+00:28:58
4203 1105
K30 : 256
183 / 261
-00:19:54
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii