Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:47
-00:29:35
+00:43:26
7516 2596
K20 : 694
189 / 206
-00:19:20
+00:36:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii