Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:17
-00:16:42
+00:43:20
5978 2134
K25 : 474
177 / 191
-00:05:17
+00:40:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii