Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:53
-00:13:06
+00:46:56
6119 2234
K25 : 492
217 / 218
-00:00:49
+00:44:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii