Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:23:46
+00:36:16
5413 1783
K25 : 411
163 / 191
-00:12:21
+00:33:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii