Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:47
-00:30:12
+00:29:50
4379 1192
K25 : 275
169 / 249
-00:21:45
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii