Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:09
-00:24:50
+00:35:12
5265 1690
K25 : 389
156 / 191
-00:13:25
+00:32:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii