Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:20
-00:33:02
+00:39:59
7101 2330
K20 : 621
220 / 260
-00:24:19
+00:37:48
01:11:46
-00:20:13
+00:39:49
5767 1997
K25 : 453
213 / 227
-00:14:21
+00:35:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii