Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:46
-00:09:13
+00:50:49
6193 2282
K60 : 8
11 / 11
+00:35:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii