Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:33
-00:32:29
+00:46:51
7226 2629
K30 : 1213
325 / 335
-00:11:50
+00:42:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii