Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:50
-00:40:20
+00:33:30
6257 4629
M20 : 1156
188 / 263
-00:23:13
+00:32:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii