Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:02
-00:27:08
+00:46:42
8322 2855
K30 : 1359
361 / 373
-00:12:04
+00:42:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii