Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:14
-00:41:56
+00:31:54
5836 4425
M20 : 1111
115 / 174
-00:30:56
+00:29:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii