Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:14
-00:28:56
+00:44:54
8191 5431
M30 : 2360
354 / 372
-00:13:03
+00:39:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii