Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:05
-00:39:05
+00:34:45
6613 4792
M20 : 1196
198 / 263
-00:21:58
+00:33:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii