Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:43
-00:34:27
+00:39:23
7570 2373
K30 : 1134
328 / 372
-00:18:34
+00:34:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii