Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:23
-00:38:11
+00:38:46
7430 5828
221 / 247
-00:15:34
+00:35:00
00:56:02
-00:52:13
+00:26:09
2777 2507
63 / 135
-00:41:56
+00:17:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii