Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:37
-00:41:33
+00:32:17
5927 1458
K30 : 727
260 / 372
-00:25:40
+00:27:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii