Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:12
-00:32:27
+00:39:00
3934 1196
K40 : 259
177 / 189
-00:17:03
+00:33:01
01:08:51
-00:35:19
+00:38:31
7430 2286
K30 : 1096
374 / 438
-00:21:43
+00:27:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii