Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:24
-00:42:46
+00:31:04
5605 1305
K20 : 413
163 / 263
-00:25:39
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii