Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:08
-00:36:02
+00:37:48
7302 5092
M20 : 1272
153 / 174
-00:25:02
+00:35:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii