Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:40
-00:36:30
+00:37:20
7208 2157
K30 : 1049
350 / 413
-00:19:31
+00:33:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii