Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:55
-00:38:15
+00:35:35
6805 4882
M30 : 2158
307 / 373
-00:23:11
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii