Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:29
-00:37:50
+00:35:48
5166 1642
K30 : 671
216 / 255
-00:27:01
+00:30:15
01:10:53
-00:28:55
+00:39:59
6040 2013
K30 : 874
263 / 284
-00:22:28
+00:36:42
01:09:36
-00:40:26
+00:38:54
6675 2249
K30 : 1029
286 / 327
-00:33:03
+00:35:21
00:58:18
-00:46:04
+00:26:57
4063 779
K30 : 390
178 / 350
-00:36:15
+00:21:16
01:05:45
-00:38:25
+00:35:25
6762 1901
K30 : 925
295 / 372
-00:22:32
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii